RCS to wspólnota, której patronką jest bł. Karolina Kózkówna. Nasza formacja opiera się na przyrzeczeniu RCS-u, które jest wskazówką w codziennym życiu. Wzrastanie w relacji z Jezusem, czytanie Pisma Świętego, szczera modlitwa, czyste serce, chęć budowania pięknych relacji, związków, wytrwanie w czystości przedmałżeńskiej to dla nas słowa klucze. RCS to nie grupa, to styl życia.

Kontakt: 
rcstarnow@gmail.com
www.rcs.org.pl