Szkolenie MSA adresowane jest do młodych, mających ukończony 16. rok życia, należących do różnego typu parafialnych wspólnot młodzieżowych lub noszących się z zamiarem powołania takowej. Często tymi, którzy wysyłają młodzież na szkolenia są księża pracujący przy parafii – co owocuje większym zaangażowaniem młodych świeckich przy parafii, którzy wracają do swoich wspólnot z konkretnymi narzędziami pomagającymi efektywnie współpracować ze swoimi rówieśnikami, kapłanami w parafii oraz całą społecznością parafialną. Edycja Młodzieżowej Szkoły Animatora odbywa się raz w roku i zjazdy szkoleniowe gromadzą około 60. osób związanych z różnymi ruchami i wspólnotami przy parafiach naszej diecezji.

Główną i kluczową działalnością prowadzoną przez sztab Młodzieżowej Szkoły Animatora jest szkolenie składające się z pięciu wyjazdów weekendowych:

  • I panel: rekolekcyjny. Będący wstępem do całego szkolenia, ma na celu dać możliwość uczestnikowi doświadczenia żywego Boga – pokazania, że najważniejszy w posłudze animatora jest Bóg. Rozpoczęcie szkolenia rekolekcjami pozwala zawiązać wspólnotę.
  • II panel: psychologiczno-motywacyjny. Pozwalający uczestnikowi odkryć jego zalety i wady. Dający poznać potencjał animatora oraz sposoby wykorzystania go.
  • III panel: społeczno-komunikacyjny. Zwracający uwagę na umiejętność autoprezentacji. Uczący budowania i zarządzania zespołem oraz skutecznej komunikacji.
  • IV panel: strategiczno-medialny. Poruszający temat organizacji i planowania własnego życia i życia wspólnoty. Pokazujący rolę mediów społecznościowych w prowadzeniu grupy młodzieżowej. Wyjaśniający potrzebę posiadania pieniędzy oraz uczący metod ich pozyskiwania.
  • V panel liturgiczno-integracyjny. Zawierający treści związane z zaangażowaniem świeckich w liturgię oraz roli zabawy we wspólnocie.

Więcej informacji i zapisy: KLIK.