Oddziały DA to „wspólnoty wspólnot”, których działalność skierowana jest przede wszystkim na ewangelizację szeroko rozumianego świata akademickiego naszej diecezji. Poprzez swoją działalność otwierają się również na potrzeby duchowe wszystkich, którzy czują się „młodzi duchem”.

DA „Tratwa”
Odpowiedzialny:
Ks. Adam Kłóś

Kontakt:
http://datratwa.pl/
Profil na FB

 

DA „U bł. Karoliny” w Nowym Sączu
daakademickie.ukaroliny@gmail.com

Jezuickie DA „Strych” w Nowym Sączu
parafia@kolejowa.pl