Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Dzieci włączające się w działalność PDMD wspomagają misje i misjonarzy modlitwą, a także przekazują ofiary materialne, pochodzące z ich wyrzeczeń. Forma zaangażowania w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci może być dwojaka: cotygodniowe spotkania dla tych, którzy szczególnie interesują się misjami lub spotkania w ramach innych grup dziecięcych działających w parafii. Wzrastanie w chrześcijańskim i misyjnym duchu formuje w dzieciach postawę bycia prawdziwymi uczniami-misjonarzami.

Tarnowski Wolontariat Misyjny

TWM to wspólnota, która działa w ramach Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej, gromadząc wolontariuszy dwóch kategorii wiekowych: młodych i dorosłych.
Tarnowski Wolontariat Misyjny daje przestrzeń do spotkań z żyjącym Panem, Jego Słowem, Jego Kościołem, który jest misyjny. Przed uczestnikami wolontariatu otwiera się perspektywa stażów misyjnych na trzech kontynentach.

Kontakt:
misje@diecezja.tarnow.pl
www.misje.diecezja.tarnow.pl