LSO to duszpasterstwo zrzeszające mężczyzn, którzy pragną być bliżej Chrystusa eucharystycznego.
Duchowe bogactwo, jakie czerpiemy ze służby przy ołtarzu, pociąga nas do realizowania zadań wynikających z ministranckich haseł: „Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!” oraz „Służcie Bogu z radością!” (Ps 100, 2).
Zachęcamy do włączenia się w formację realizowaną w parafiach, kursach ceremoniarza i oazach.

Odpowiedzialni
Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej: ks. Sylwester Brzeźny
sylwester.brzezny@lso.tarnow.pl

Biuro LSO

Prezes LSO: Mateusz Góra
mateusz.gora@lso.tarnow.pl

Koordynator Biura LSO: Robert Bryg
robert.bryg@lso.tarnow.pl

Pomoc w prowadzeniu Kursu Ceremoniarza: ks. Jakub Jasiak oraz ks. Sławomir Czub

Kontakt
kontakt@lso.tarnow.pl
www.lso.tarnow.pl