Dlaczego taki tytuł?

Motywami przewodnimi poszczególnych lat formacji są: wolność, tożsamość i powołanie, co skłania do tego, by przejrzeć się w lustrze, jakim jest Bóg i Jego Słowo. Zachęca to do zobaczenia siebie, swojego otoczenia i swoich wartości w odbiciu Jego miłości, a nie krzywym zwierciadle tego, co serwuje nam świat.

Pierwszy rok opiera się na kluczu kerygmatycznym: Miłość Boża – grzech – zbawienie – wiara i nawrócenie – Duch Święty – wspólnota. Składa się on z 27. spotkań tematycznych i 9. celebracji. Należy jednak pamiętać, że program jest jedynie narzędziem. Podstawą jest spotkanie z młodym człowiekiem oraz budowanie z nim relacji.

W spotkaniu grupy nie chodzi o to, żeby tylko przekazać jakieś informacje czy załatwić bieżące sprawy. Jak sama nazwa wskazuje – chodzi o SPOTKANIE – czyli by obok formacji i informacji znaleźć miejsce na modlitwę, budowanie relacji, troskę o rozwój, wspólne świętowanie czy zabawę.

Konspekty można zakupić na stronie Wydawnictwa Biblos.

Poziomy formacji

Ponieważ naszą posługę powinno charakteryzować całościowe podejście do człowieka, program został pomyślany tak, by dotykał kilku sfer jednocześnie. Wspiera się on na czterech filarach:

1 – spotkania formacji ludzkiej, zawierające elementy nauczania Kościoła i nauki,

2 – spotkania formacji biblijnej, oparte o konkretne fragmenty z Pisma Świętego, wraz z zachętą, by się w nich odnaleźć,

3 – spotkania formacji liturgicznej, pokazujące jak to wszystko, o czym była mowa wcześniej, łączy się z liturgią Kościoła Katolickiego,

4 – celebracje, stanowiące zachętę, by wszystkie omawiane tematy, przeżyte treści oraz pytania, które się zrodziły, zanieść przed oblicze Stwórcy, by Jemu to powierzyć i u Niego szukać odpowiedzi.

Każde spotkanie oparte jest o ten sam schemat.

Rozpoczyna go cel oraz myśl przewodnia. Dalej znajdują się informacje o materiałach, które będą potrzebne do przeprowadzenia spotkania oraz metody, które występują w konspekcie. Część informacyjną kończy krótka lista proponowanych tematów świadectw, które warto wpleść (choć jedno!) w treść prowadzonego spotkania.

Główny trzon konspektu składa się z elementów takich jak:
zawiązanie wspólnoty
modlitwa
nauczanie
dynamika
dzielenie
wyzwanie
modlitwa podsumowująca
zabawa

Oprócz konspektów, materiały zawierają wprowadzenie ogólne dla animatorów, zawierające informacje modlitwy wspólnotowej, świadectwa czy zasad dzielenia w małej grupie oraz mini-modlitewnik animatora.

W celu ułatwienia korzystania z materiałów, zamieszczone są również kody QR, które przekierowują do folderów z tekstami celebracji, prezentacji do spotkań oraz załącznikami do wydrukowania.