Przejrzyj się rok I i II

Każde spotkanie formacyjne w podstawie posiada konspekt oraz prezentację. Niektóre spotkania posiadają również załączniki i/lub aneksy. Wszystkie bieżące materiały dostępne są pod poniższymi linkami:

Materiały na I rok programu

Materiały na II rok programu