Wydział Duszpasterstwa Młodzieży

Informacje organizacyjne


logo350

Zapisy i rejestracja będą odbywać się przez Centrum Światowych Dni Młodzieży, działającym przy Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Oferta wyjazdu zaproponowana przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM:

1. Terminy wyjazdu:

  • 14-29 stycznia 2019
  • 15-29 stycznia 2019
  • 16-30 stycznia 2019

2. Oferta obejmuje: 

  • przelot (w obie strony)
  • pakiet pielgrzyma (wydarzenia centralne)
  • pakiet polski
  • ubezpieczenie
  • pobyt na "Dniach w diecezji"
  • tranfsery

3. Warunki skorzystania z oferty

Jako Centrum Światowych Dni Młodzieży w Tarnowie podjęliśmy decyzję o włączeniu się w proponowany przez Krajowe Biuro Organizacyjne projekt przelotu i pobytu w Panamie na Światowych Dniach Młodzieży. Jest on dla nas najbardziej korzystny i pewny na dzień dzisiejszy.

Aby skorzystać z tej oferty, należy:

a)      zdecydować się na udział w Światowych Dniach Młodzieży do 23 lutego br., wpłacając zaliczkę w wysokości 2000 zł na rachunek:

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

ul. Legionów 30

33-100 Tarnów

82 1020 4955 0000 7202 0066 9275

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko, PESEL, „ŚDM Panama 2019”;

W przypadku realizacji tej oferty zaliczka jest bezzwrotna, ale zapewnia nam przelot w obie strony.

b)      wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ-DvDyf8_44JT2u_jjpHx_x1-eWzZmsPDHgz0zGDVROa8Aw/viewform?usp=sf_link

podając imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego i PESEL.

WAŻNE! Sugerowany wiek uczestników to 18-35 lat. Dopuszcza się udział osób niepełnoletnich, jeśli razem z nimi bierze udział pełnoletni opiekun prawny!

4. Spotkanie organizacyjne

Wszystkie osoby, które wybiorą ten wariant i dokonają zgłoszenia zostaną zaproszone na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 27 lutego br., o godz. 17.00 w Auli św. Jana Pawła II  przy tarnowskiej Katedrze. Na spotkaniu podamy szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu.

W przypadku osób, które nie skorzystają z powyższego wariantu - my, jako Centrum Światowych Dni Młodzieży w Tarnowie nie gwarantujemy przelotu. Przyjmiemy zgłoszenie, ale będzie ono dotyczyło tylko „Dni w diecezjach” i Wydarzeń Centralnych w Panamie.

5. Koszt całkowity

Całkowity koszt udziału w Światowych Dni Młodzieży w Panamie przy wyborze ww. oferty będzie wynosił 8500 zł