Synaj.tvWydział Duszpasterstwa Młodzieży

O nas

CZYM JEST MSA? Młodzieżowa Szkoła Animatora jest inicjatywą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Tarnowskiej. Jej pierwsza edycja rozpoczęła się w 2008 roku. Główną ideą przyświecającą, nam, jako sztabowi organizacyjnemu, jest, by „Absolwent Szkoły nabył wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia, na wzór błogosławionej Karoliny, prawą ręką księdza proboszcza w parafii, w pracy duszpasterskiej z młodzieżą”.

Sztab MSA dysponuje bazą animatorów, którzy są gotowi do służenia swoim doświadczeniem w parafiach, gdzie potrzebne jest stworzenie lub ożywienie wspólnoty młodzieżowej.

Wszelkie informacje można uzyskać przez kontakt mailowy: lub kontaktując się telefonicznie z biurem KSM DT: (0-14) 621-32-18.

DLA KOGO?

MSA adresowane jest do młodych powyżej 16. roku życia, należących do różnego typu parafialnych wspólnot młodzieżowych lub noszących się z zamiarem powołania takiej wspólnoty. Zapraszamy młodych, którzy nie boją się wyzwań, chcą odkryć w sobie potencjał i pokłady kreatywności do służby, jaką jest posługa animatora w parafii.

KIEDY i GDZIE?

Edycja Młodzieżowej Szkoły Animatora odbywa się raz w roku i uczestniczy w niej do 40 osób. Weekendowe szkolenia odbywają się w jednym z ośrodków formacyjnych w naszej diecezji.

JAK WYGLĄDA?

Cykl szkoleniowy składa się z pięciu wyjazdów weekendowych:

  • I PANEL: PSYCHOLOGICZNO-MOTYWACYJNY.

Na pierwszym zjeździe, którego patronem jest św. Paweł, motywem przewodnim będzie dla nas, budowanie własnego poczucia wartości na fundamencie relacji z Najlepszym Liderem i odszukanie w sobie cech animatora.

  • II PANEL: SPOŁECZNO-MEDIALNY.

Zdobędziemy cenne doświadczenie z dziedziny sztuki autoprezentacji i komunikacji, a przyglądając się bł. Karolinie, odpowiemy sobie na pytanie jakie miejsce zajmuje lider w Kościele i w społeczeństwie i jakie zadania ma w związku z tym do wykonania.

  • III PANEL: REKOLEKCJE.

Na półmetku naszego szkolenia zatrzymamy się i skupimy naszą uwagę na osobistym doświadczeniu Chrystusa.

  • IV PANEL: KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE.

W trakcie tego weekendu podejmiemy temat zarządzania własnym zyciem i czasem oraz nauczymy się jak planować pracę i formację w naszej wspólnocie. Patronem tego panelu jest św. Benedykt.

  • V PANEL: LITURGICZNO-INTEGRACYJNY.

Centrum życia każdej wspólnoty jest Eucharystia i to ona będzie głównym tematem ostatniego spotkania. Pod patronatem św. Jana Pawła II, poznamy podstawy liturgii Kościoła oraz nauczymy się jaką funkcję pełni zabawa w pracy z młodymi.

CO PO UKOŃCZENIU MSA?

Uczestnik MSA podczas święta patronalnego KSM – Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – otrzymuje certyfikat ukończenia Szkoły zatwierdzony przez Biskupa Diecezjalnego oraz Zarząd KSM DT.

Po ukończeniu MSA absolwent jest przede wszystkim posłany do służby na rzecz dobra swojej parafii. Przez włączenie w elitarną grupę wyszkolonych animatorów w naszej diecezji jest również zaproszony do tworzenia sztabów przy Zarządzie KSM DT, angażowania się w animatorskie struktury diecezjalne oraz do tworzenia wydarzeń skierowanych do młodych.

 

Z hojnością właściwą młodości i bez zastrzeżeń oddajcie w służbie Kościołowi wasze młode talenty. Kościół należy do was, więcej - wy jesteście Kościołem!

 (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, 1989)