Wydział Duszpasterstwa Młodzieży

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Bazylei

ITER - Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne zaprasza na wspólny wyjazd do Bazylei!

Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Bazylei

Wyjazd 27.12.2017, Tarnów, godz. 4.00.
W drodze do Bazylei odwiedzimy Pragę.
Wracając zatrzymamy się w Wiedniu.
Zapytania i zgłoszenia, indywidualne lub grupowe, kierujcie na adres: ; tel. +48 728817147